Polityka zdrowotna na rzecz walki z niepłodnością w powiecie oświęcimskim

Podczas sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu, która odbyła się 18 października, omówiono i zatwierdzono program polityki zdrowotnej. Program nosi tytuł „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego w latach 2024-2026”. Za stworzeniem tego programu stał wicestarosta Paweł Kobielusz, który był jego głównym inicjatorem.

W kontekście regulacji prawnych dotyczących leczenia niepłodności, warto przypomnieć, że w Polsce obowiązuje ustawa z 2015 roku. Ta ustawa po raz pierwszy uznaje problem niepłodności jako ważny obszar zdrowotny wymagający regulacji prawnej. Niemniej jednak, mimo istnienia tej ustawy, Polska nadal jest jednym z niewielu krajów europejskich, które nie mogą zagwarantować kompleksowego finansowania zarówno diagnostyki jak i leczenia niepłodności.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, konieczne jest natychmiastowe działanie w celu zapewnienia wszystkim pacjentom równych szans na dostęp do diagnozy i skutecznej, bezpiecznej terapii. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne radzenie sobie z konsekwencjami niepłodności.