Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu utworzono 2.07.1947r. na terenie dawnego obozu koncentracyjnego, z czasów II wojny światowej. W roku 1979 wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Auschwitz-Birkenau – miejsce pamięci

Niegdyś niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau, to dziś miejsce pamięci, symbol terroru oraz ludobójstwa, przypominający całemu światu okrucieństwo wojny.
Założony został przez Niemców na terenie byłych polskich koszar wojskowych, w roku 1940. Wtedy to przywieziono do Oświęcimia pierwszy transport więźniów z Tarnowa, liczący 728 osób. Funkcję obozu koncentracyjnego Auschwitz spełniał przez całe 4 lata swego istnienia, jednakże od roku 1942 stał się również jednym z ośrodków „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, tzn. nazistowskiego planu wymordowania Żydów, którzy zamieszkiwali tereny okupowane przez III Rzeszę. 19 stycznia 1945 roku wyprowadzono z Auschwitz ostatni pieszy transport ewakuacyjny więźniów, natomiast 26 stycznia obóz został oswobodzony. Następnego dnia do Oświęcimia wkroczyły wojska radzieckie.

Dwa lata później, w KL Auschwitz-Birkenau utworzono Państwowe Muzeum

Stanowi ono placówkę naukowo-badawczą oraz oświatową. Zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, konserwacją, a także udostępnianiem materiałów i eksponatów muzealnych, związanych z byłym obozem koncentracyjnym. Miejsce pamięci – Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – rocznie przyjmuje ponad milion zwiedzających. Poza grupami polskich oraz zagranicznych turystów przyjeżdża do niego również wiele oficjalnych delegacji, m.in. przywódcy państw czy przedstawiciele międzynarodowych organizacji społecznych i wyznaniowych.