Najnowsza Karetka Ratunkowa dla Szpitala w Oświęcimiu

Wtorek był dniem szczególnym dla szpitala powiatowego w Oświęcimiu, kiedy to Łukasz Kmita, wojewoda małopolski, przekazał dyrektorowi placówki, Edwardowi Piechulkowi, nową karetkę ratunkową. Nabyta za kwotę 648 tys. zł jednostka medyczna została zakupiona przy wsparciu finansowym ze strony rządu – jak podają służby wojewody.

Zakupiony ambulans to pojazd typu B, przeznaczony nie tylko do transportu pacjentów, ale również do podstawowych zabiegów leczniczych oraz monitorowania stanu zdrowia. Wyposażenie tej karetki to przede wszystkim nosze elektryczne, krzesełko kardiologiczne i respirator.

Większość środków na nowego ambulansu pochodziła z budżetu państwa. Jak podkreślił wojewoda Łukasz Kmita: „600 tys. zł z budżetu państwa, przeznaczonych na zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla ZOZ w Oświęcimiu, to działanie skierowane na pomoc pacjentom z tej części Małopolski. Karetka będzie pełnić ważną rolę we wspieraniu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Sprawny transport jest w tym kontekście kluczowy”. Koszt zakupu ambulansu wyniósł 648 tys. zł, z czego 48 tys. zł stanowił wkład własny szpitala.

Szpital w Oświęcimiu to jedna z najlepiej rozwiniętych placówek medycznych w zachodniej Małopolsce, dysponujący specjalistyczną bazą zabiegowo-diagnostyczną. Placówka oferuje usługi w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, diagnostyki, a także szeroko pojętej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej.