Modernizacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach: budowa nowej sortowni i infrastruktury

Planowany jest gruntowny przegląd i rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Brzeszczach. W ramach rozwoju, ma powstać nowoczesna sortownia wraz z niezbędną infrastrukturą, co ma na celu usprawnienie procesu segregacji i magazynowania odpadów. Całkowity koszt tego ambitnego projektu wynosi około 68 milionów złotych brutto. Szacuje się, że budowa potrwa do czerwca 2025 roku. Jak podkreśla burmistrz miasta, Radosław Szot, to największa inwestycja w Brzeszczach od czasów modernizacji lokalnej oczyszczalni ścieków.

Inwestycję realizuje Agencja Komunalna Sp. z o.o., która uzyskała środki na finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania zakładu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi standardów magazynowania i sortowania odpadów.

Budowa nowej sortowni oraz ulepszenia infrastrukturalne mają na celu nie tylko poprawić proces zarządzania odpadami, ale również zwiększyć efektywność kosztową tego procesu. Optymalizacja kosztów przetwarzania odpadów może przełożyć się na utrzymanie niskich stawek i opłat dla mieszkańców gminy Brzeszcze, co stanowi dodatkowy atut tej inwestycji.