Kolejne połączenia kolejowe z Oświęcimia już od grudnia

Wicemarszałek Łukasz Smółka w towarzystwie Iwony Gibas, członkini zarządu województwa, złożyli dzisiaj wizytę na stacji kolejowej w Oświęcimiu. Ich obecność niosła ze sobą fantastyczne wiadomości dla lokalnej społeczności oraz regularnych użytkowników transportu kolejowego. Od połowy grudnia br. planowane jest rozszerzenie trasy pociągów SKA2, które obecnie pokonują trasę linii nr 94 do Podborów Skawińskich i Przeciszowa, aż do stacji w Oświęcimiu.

Łukasz Smółka i Iwona Gibas ogłosili te optymistyczne informacje bezpośrednio z peronu oświęcimskiej stacji. Miłośnicy podróży kolejowych oraz mieszkańcy Oświęcimia oczekiwali na takie wiadomości od dawna – z nowym rozkładem jazdy, obowiązującym od grudnia, pociągi przyjeżdzające przez Skawinę w kierunku Krakowa będą teraz docierały również do Oświęcimia.

Pozytywne zmiany są możliwe dzięki zakończeniu prac remontowych na torach, co pozwoli na wprowadzenie nowych pociągów do ruchu. Wicemarszałek Smółka wyraził swoje podziękowania za wkład pani marszałek Iwony Gibas, która nie tylko troszczy się o rozwój kultury, ale także o poprawę infrastruktury transportowej i komfortu podróży dla mieszkańców, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do miejsc pracy i szkół.