Decyzje zapadły: Trwają prace nad drugim etapem budowy Drogi Regionalnej m.in. przez Jaworzno

Są już ustalone plany dotyczące drugiego etapu realizacji Drogi Współpracy Regionalnej, która ma swoją trasę m.in. w Jaworznie. Projekt przewiduje, że trasa będzie ciągnąć się od ronda położonego w Bobrku aż do skrzyżowania znajdującego się w jaworznickim Jeleniu.

Odcinek Drogi Współpracy Regionalnej przechodzący przez Jaworzno został zrealizowany już ponad dekadę temu. Następny segment, stanowiący północną obwodnicę Oświęcimia, jest w użyciu od 2018 roku. Drugi etap przedsięwzięcia ma na celu połączenie tych dwóch odcinków poprzez budowę drogi łączącej Oświęcim z autostradą A4. Planowany fragment ma przebiegać od ronda w Bobrku do zjazdu z autostrady A4 w Jaworznickim Jeleniu. Przewidywana długość tej drogi wynosi około 9,5 km, a opracowanych zostało kilka jej możliwych wariantów.

Większość lokalnych samorządów preferowała opcję, według której trasa biegłaby dokładnie od ronda w Bobrku do węzła autostradowego w Jeleniu w Jaworznie. Propozycja z Chrzanowa zakładała natomiast, że droga przechodziłaby przez miejscowość Żarki. Opcja ta jednak stwarzałaby konflikt z działalnością prowadzoną przez kopalnię Janina. W takim scenariuszu droga biegłaby do ronda Pileckiego w Chrzanowie oraz do węzła Byczyna i nie funkcjonowałaby jako obwodnica dla Chełmka i Libiąża.

Zdaniem samorządów Jaworzna, Chełmka, Libiąża, miasta i gminy Oświęcim oraz powiatu oświęcimskiego, trasa nie powinna przebiegać przez tereny zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a tym bardziej w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań, co byłoby skutkiem realizacji propozycji związanej z trasą przez Żarki.