Zażalenie radnych PiS na propozycję podwyżek dla pracowników miejskich w Oświęcimiu

W reakcji na plany zwiększenia wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz innych instytucji podległych gminie, takich jak biblioteka czy domy kultury, radni partii Prawo i Sprawiedliwość skierowali list otwarty do prezydenta Oświęcimia. Nalegają oni na gruntowną rewizję proponowanych zmian do projektu budżetu miasta na 2024 rok.

Podpisani pod listem radni wyrażają swoje niezadowolenie z proponowanych przez prezydenta miasta podwyżek dla pracowników miejskich, które mają wejść w życie od nowego roku. W liście apelują o „niezwłoczne wprowadzenie (…) takich zmian do projektu budżetu Oświęcimia na 2024 rok, które w sposób rzeczowy, realistyczny i zdecydowany zabezpieczą potrzeby płacowe pracowników Urzędu Miasta Oświęcim i wszystkich jednostek mu podległych”, które są pomijane od co najmniej dekady.

Radni wyraźnie krytykują propozycję 10-procentowych podwyżek wynagrodzeń od nadchodzącego roku. Tłumaczą, że ta propozycja spowoduje tylko wyrównanie płac do minimalnego wynagrodzenia, które również ma być zwiększone w najbliższym czasie: