Triumf oświęcimskich policjantów w wojewódzkich eliminacjach do Ogólnopolskich zawodów dla kierowników rewirów dzielnicowych

Dariusz Jakubowski, w randze aspiranta sztabowego i pełniący funkcję kierownika Rewiru Dzielnicowych przy Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu, okazał się być najlepszym uczestnikiem w eliminacjach wojewódzkich prowadzących do Ogólnopolskich zawodów kierowników rewirów dzielnicowych. Ponadto, komisarz Paweł Płonka również osiągnął znaczący sukces, zdobywając trzecie miejsce. Obaj reprezentowali jednostkę policyjną Oświęcimia, za co podziękowania skierował do nich inspektor Robert Chowaniec, będący na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Ta rywalizacja miała miejsce 13 czerwca 2024 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W zawodach brało udział wielu kierowników z rozmaitych komend powiatowych oraz miejskich Policji z całego garnizonu małopolskiego, którzy rywalizowali o tytuł najlepszego Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Zawody polegały na rozwiązywaniu testu sprawdzającego wiedzę zawodową z obszarów takich jak prewencja, prawo, psychologia, walka z przemocą domową oraz zapobieganie patologiom społecznym. Po zsumowaniu punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach okazało się, że aspirant sztabowy Dariusz Jakubowski posiada największe kompetencje i najlepszą wiedzę wśród uczestników. Drugie miejsce przypadło asp. sztabowemu Tomaszowi Muszyńskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, a na trzecim stopniu podium stanął komisarz Paweł Płonka, kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach.

Laureaci otrzymali puchary, nagrody oraz dyplomy upamiętniające ich wyniki – wręczył je naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Robert Michalik.