Oświęcim zachęca do ekologicznej wymiany pieców grzewczych w ramach miejskiej inicjatywy

Władze Oświęcimia podjęły działania mające na celu wspieranie mieszkańców o niższych dochodach w procesie przejścia na bardziej przyjazne dla środowiska metody ogrzewania. Zgodnie z lokalnymi przepisami, od 1 stycznia 2023 roku będzie obowiązywał zakaz używania starych „kopciuchów”. Chociaż w mieście nadal funkcjonuje 211 takich jednostek, zaleca się ich jak najszybszą wymianę.

W ramach działań ukierunkowanych na ekologię, miasto Oświęcim oferuje dodatkowe wsparcie finansowe dla tych, którzy pragną zmienić swoje źródło ciepła. Jak wyjaśnia Andrzej Bojarski, zastępca prezydenta miasta: „Kontynuujemy nasze dotychczasowe programy finansowania i wprowadzamy nowe strategie, aby pomóc biedniejszym mieszkańcom i zachęcić ich do zmiany systemu ogrzewania”. Dodatkowo, istnieje również lokalny program ochrony, który ma za zadanie rekompensować ludziom o niskich dochodach potencjalne wzrosty kosztów ogrzewania wynikające ze zmiany starego pieca na nowoczesne źródło ciepła.

Więc jak wygląda system dofinansowania dla osób o niskich dochodach, które chciałyby wymienić swój stary piec? Osoby, których średni miesięczny dochód na osobę w jednorodzinnym gospodarstwie domowym nie przekracza 2651 zł, lub średni dochód na osobę w wieloosobowym gospodarstwie domowym wynosi 1894 zł, mogą skorzystać z takiego wsparcia finansowego.