Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu planuje powiększenie floty o dziewięć autobusów elektrycznych

Oświęcimski Miejski Zakład Komunikacji (MZK) ma zamiar powiększyć swoją flotę o dziewięć nowych autobusów elektrycznych w przyszłym roku. Auta te będą stanowić część zeroemisyjnego taboru przewoźnika. W celu sfinansowania tego projektu, MZK pozyskał 23 miliony złotych z funduszy Unii Europejskiej, co potwierdziła rzecznik magistratu, Katarzyna Kwiecień.

Podczas ogłoszenia tej decyzji, Kwiecień wyjaśniła, że MZK zdobył wspomniane środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Fundusze te zostaną wykorzystane na zakup dziewięciu autobusów z napędem elektrycznym oraz mobilnych stacji ładowania. Kwiecień dodała również, że dofinansowanie obejmuje koszty budowy stacji transformatorowej przy zajezdni oraz pantografu po drugiej stronie miasta, gdzie planowana jest nowa baza przewoźnika.

Bożena Fraś, prezes MZK w Oświęcimiu, poinformowała, że procedura przetargowa na dostawę autobusów jest już w trakcie realizacji. Z publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że wpłynęła do tej pory jedna oferta.

Fraś zapowiedziała, że wybór dostawcy nastąpi niebawem. Dodatkowo zaznaczyła, że autobusy elektryczne pojawią się na ulicach Oświęcimia w przyszłym roku. W ramach planowanej inwestycji zakupione zostaną różne typy autobusów i dedykowane im ładowarki. Najliczniejszą grupę – sześć pojazdów – stanowić będą autobusy midi o długości od 9,2 m do 10,5 m. Planowany jest również zakup dwóch autobusów maxi (o długości od 11,8 m do 12,2 m) oraz jednego mega busa (długość od 17,9 m do 18,2 m). Całość inwestycji będzie kosztować ponad 33 miliony złotych, z czego 23 miliony to środki z funduszy europejskich – podkreśliła Fraś.