Interpelacja dotycząca sytuacji finansowej w oświęcimskich wodociągach

Powołując się na publiczne oświadczenie prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, radni Waldemar Łoziński i Jakub Przewoźnik wystosowali interpelację do prezydenta Janusza Chwieruta. W dokumencie skupili się na kwestii kondycji finansowej wspomnianego przedsiębiorstwa, którego szef wzbudził niepokój swoją wypowiedzią podczas sesji rady powiatu.

Wątek finansowego stanu przedsiębiorstwa zajmującego się dostarczaniem wody i utrzymaniem kanalizacji pojawił się podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 18 października 2023 roku. Kazimierz Homa, przewodniczący tej instytucji, a jednocześnie lider miejskich wodociągów, skomentował sytuację przedsiębiorstwa, które reprezentuje.

Łoziński i Jakub Przewoźnik w swojej interpelacji przytaczają słowa Hommy: „Branża, którą reprezentuję, czyli działalność związana z wodociągami, stoi na krawędzi upadłości z powodu nieodpowiedzialnej polityki obecnych władz. Takie instytucje, takie sektory, takie grupy polityczne i społeczne są niestety bardzo liczne”. Te słowa stały się dla radnych miasta Oświęcim punktem wyjścia do wniesienia interpelacji i zwrócenia uwagi prezydenta na niepokojącą sytuację.