Co musi wiedzieć mieszkaniec Oświęcimia o podatku od kupna auta (PCC)?

Podatek od kupna auta to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy tylko niektórych transakcji – tych zawieranych pomiędzy osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Ustawa precyzuje, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie przekazania prawa własności. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia od opłaty w kilku sytuacjach. Przeczytaj, co jeszcze warto wiedzieć o PCC.

Kiedy zapłacisz podatek od kupna auta?

Jeśli niedawno kupiłeś auto, pewnie zastanawiasz się, czy dotyczy Cię obowiązek opłacenia 2-procentowego podatku od czynności cywilnoprawnych. Możesz to ustalić na podstawie informacji takich jak:

  •       miejsce przeprowadzenia transakcji — podatek obowiązuje w przypadku umów sprzedaży zawartych w Polsce. Kupując samochód za granicą, pamiętaj o akcyzie;
  •       status podmiotu sprzedającego — PCC zapłacisz jedynie w sytuacji, gdy auto kupiłeś od osoby fizycznej;
  •       stan samochodu — obowiązek podatkowy istnieje wyłącznie przy zakupie pojazdów używanych;
  •       wartość rynkowa auta — opłata PCC dotyczy transakcji powyżej 1 000 zł.

Jeśli obejmuje Cię obowiązek podatkowy, powinieneś wypełnić deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od momentu nabycia pojazdu. Dokument musisz złożyć we właściwym urzędzie skarbowym. Za brak dopełnienia tych formalności grożą wysokie kary finansowe.

Kogo obowiązuje zwolnienie od podatku od kupna auta?

Nie masz obowiązku płacić podatku od czynności cywilnoprawnych, gdy:

  •       kupujesz samochód na fakturę;
  •       nabywasz nowe auto z salonu;
  •       wartość rynkowa przedmiotu transakcji nie przekracza 1 000 zł;
  •       umowę sprzedaży zawarłeś za granicą.

Oprócz tego podatek od kupna auta nie dotyczy Cię, jeśli nabyłeś samochód w komisie a firma w momencie sprzedaży była właścicielem pojazdu. W sytuacji, gdy komis jedynie pośredniczył w transakcji, a formalnym posiadaczem nadal pozostawała osoba prywatna, musisz opłacić PCC.

Zgodnie z ustawą podatku nie zapłacą osoby niepełnosprawne wykorzystujące auto na własny użytek. Ten przepis odnosi się do kierowców:

  •       o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności — niezależnie od schorzenia;
  •       o lekkim stopniu niepełnosprawności — w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Jak obliczyć podatek od kupna auta?

Podstawę opodatkowania w przypadku PCC stanowi wartość rynkowa samochodu. Co kryje się pod tym pojęciem? Otóż jest to faktyczna cena, którą zapłaciłbyś za dany produkt w określonym czasie i miejscu. Nie zawsze kwota podawana w deklaracji podatkowej będzie pokrywać się z tą wskazaną na umowie sprzedaży.

W razie wykrycia zaniżenia wartości rynkowej auta w deklaracji podatkowej urzędnicy mogą w ciągu 5 lat od zawarcia umowy sprzedaży wszcząć postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji masz możliwość udowodnienia zasadności podanej stawki. Wtedy przyda Ci się dokumentacja potwierdzająca, że niska cena wynikała np. ze słabego stanu technicznego pojazdu. Mogą to być zdjęcia lub zapisy w umowie uszczegóławiające liczbę i powagę usterek.