Werdykt Sądu Okręgowego w Krakowie w sporze dotyczącym budowy ZTPO

Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowił oddalić roszczenia spółki Synthos Dwory 7 skierowane przeciwko Towarzystwu na rzecz Ziemi. Kontrowersje wynikały z planów budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Oświęcimiu. Decyzja sądu nie jest jeszcze ostateczna.

Ten werdykt to jedynie część wieloletniej batalii prawnej między Synthos Dwory 7 a Towarzystwem na rzecz Ziemi. Wynika ona z zaangażowania TnZ w proces administracyjny związany z wydawaniem pozwolenia na budowę zakładu na terenach należących do spółki Synthos Dwory 7, zlokalizowanych w Oświęcimiu.

TnZ, które sprzeciwia się tej inwestycji, złożyło szereg skarg i odwołań. Dzięki tym działaniom, do tej pory firma nie uzyskała prawomocnej decyzji w tej sprawie.

W odpowiedzi na takie działania, spółka postanowiła wystąpić do sądu z powództwem cywilnym przeciwko Towarzystwu na Rzecz Ziemi. Żąda ona odszkodowania w kwocie około 273 tysięcy złotych, argumentując, że TnZ nadużywa swoich uprawnień procesowych.

– Koncern próbował nas zastraszyć, składając pozew przeciwko naszemu stowarzyszeniu i zmusić do wycofania się z postępowania budowlanego. Spółka wcześniej również bezskutecznie wnioskowała o rozwiązanie naszej organizacji – komentuje Piotr Rymarowicz, prezes TnZ.